Untitled Document
   Urząd m.st. Warszawy     Urząd Dzielnicy Bemowo    Urząd Dzielnicy Wola    WAT    Senior
Untitled Document


MENU GŁÓWNE
 
Strona główna
Komunikaty
Kontakt
Wykłady i zajęcia
Władze i organy UTW
Pismo "Nasz wiek"
Rekrutacja
Historia UTW
Galeria zdjęć
Nasze pasje
Akty prawne


ARCHIWUM
 
Pismo "Nasz wiek"
Wykłady i zajęcia
Galeria zdjęć
Wycieczki
Pozostałe

Untitled Document
 
  ZOFIA MARSZAŁEK - wiersze wybrane
 
 
     
  ELŻBIETA DOMAŃSKA - wiersze wybrane
 
 
 
 
  LIDIA BEDNARSKA - wiersze wybrane
 
 
 
 
  WIESŁAWA SCHUBERT-FIGARSKA - wiersze wybrane
 
 
 
 
  WARSZTATY LITERACKIE ...
 
 
         
 

... to spotkania grupy miłośników słowa na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Woli i Bemowa trwają już kilka lat.
Uczęszczają na nie słuchacze, których interesuje literatura dawna i współczesna, którzy pragną dzielić się swoimi opiniami
na temat zjawisk zachodzących w szeroko rozumianej kulturze (teatrze, filmie, i oczywiście, wspomnianej już literaturze).

W tej kilkunastoosobowej grupie (17 osób) są też osoby, które mają za sobą pierwsze publikacje (tomiki), głównie poetyckie,
jak i osoby, które próbują swych sił w praktycznym pogłębianiu pisarskiego warsztatu. Jednak zadanie tych zajęć nie polega bynajmniej na tym, by nauczyć kogoś pisać. Jego celem jest rozmowa o pięknie słowa, jego wyrazie, symbolice, metafizyce. Dlatego tak dużo czasu poświęcamy spotkaniom z twórczością poetów i pisarzy różnych okresów w literaturze polskiej
i zagranicznej. Spotkania te inspirują nas do różnych przemyśleń i refleksji, osobistych poszukiwań, także w formie podejmowanych przez słuchaczy własnych propozycji twórczych.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat literatura inspirowała nas do podejmowania różnych dyskusji, m.in. na tematy: władzy (filozofia starożytna i nowożytna, literatura doby Odrodzenia i Oświecenia), kosmologicznej teorii świata, przemijania, ale także tematów stricte literackich, jak: historia bajki polskiej, miejsce kobiety w poezji, sposoby obrazowania poetyckiego, np. jesieni
w twórczości poetyckiej różnych autorów itp. Wiele miejsca poświęcono także wybitnym poetom współczesnym Wisławie Szymborskiej, Czesławowi Miłoszowi, ks. Janowi Twardowskiemu, Zbigniewowi Jerzynie. Temu ostatniemu twórcy zwłaszcza
w kontekście bohaterów poezji okupacyjnej Krzysztofa K. Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Zdzisława Stroińskiego i Andrzeja Trzebińskiego, którym niedawno zmarły poeta poświęcił przejmujący dramat "Iskrą tylko". Nasze spotkania poświęcamy także pisarzom naszej młodości. Jednym z nich był Erich Maria Remarques, którego nieznane dramatyczne życie niemieckiego emigranta w czasach dojścia Hitlera do władzy, odkrywa książka Hilton Times - Erich Maria Remarques. Ostatni romantyk.

Poszukiwanie interesujących tematów, to jedno z zadań, jakie stoją przed naszymi "warsztatami" - na przykład, czym jest mądrość? Temat może zaskakujący, ale okazał się znakomitym przyczynkiem do poznania sentencji wielkich mędrców, a przede wszystkim eseju na ten temat Jana Szczepańskiego, w jego książce Sprawy ludzkie. Sprowokował także do osobistych refleksji wielu uczestników zajęć.

Bywają również tematy "lżejszego kalibru", jak chociażby znaczenie symboli w kulturze, które niezależnie od czasu i miejsca,
były i są obecne m. in. w architekturze, malarstwie oraz miejscach powszechnie dostępnych, jak np. znak eskulapa w aptekach.

Ostatnie tegoroczne spotkanie poświęciliśmy wybitnemu pisarzowi - reporterowi Ryszardowi Kapuścińskiemu. Przedmiotem dyskusji były niektóre wypowiedzi R. Kapuścińskiego, zawarte w jego książkach: Imperium, Ten Inny, Dałem głos ubogim, Podróże z Ryszardem Kapuścińskim. Opowieści trzynastu tłumaczy. Zaprezentowano również wybrane fragmenty publicystyki
na temat osoby i twórczości pisarza oraz wstępnie biografię A. Domosławskiego: Kapuściński - non fiction.

E.D.


 
Untitled Document
  © Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa 2023