Untitled Document
   Urząd m.st. Warszawy     Urząd Dzielnicy Bemowo    Urząd Dzielnicy Wola    WAT    Senior
Untitled Document


MENU GŁÓWNE
 
Strona główna
Komunikaty
Kontakt
Wykłady i zajęcia
Władze i organy UTW
Pismo "Nasz wiek"
Rekrutacja
Historia UTW
Galeria zdjęć
Nasze pasje
Akty prawne


ARCHIWUM
 
Pismo "Nasz wiek"
Wykłady i zajęcia
Galeria zdjęć
Wycieczki
Pozostałe

Untitled Document
 
  ZASADY PRZYJMOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW NA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU WOLI I BEMOWA
W WARSZAWIE ...
 
 
 
 
 

Celem działalności Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez ustawiczne kształcenie i wszechstronną aktywizację.

Żywe zainteresowanie zajęciami prowadzonymi przez UTW oraz duża liczba zgłaszających się osób powoduje konieczność utworzenia listy rezerwowej.

Na listę rezerwową można wpisać się:
1. osobiście w czasie dyżurów członków Zarządu,
2. e-mailem na adres: utw.wola.bemowo.zarzad@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię i nazwisko kandydata (czytelnie, drukowanymi literami)
2. adres zamieszkania z kodem pocztowym,
3. numer telefonu lub telefonów, adres e-mailowy,
4. wykształcenie, zawód, zainteresowania oraz preferowany rodzaj zaangażowania własnego w pracach UTW.

Osoby z listy rezerwowej są przyjmowane w miarę zwalniania się miejsc lub możliwości rozszerzenia działalności UTW. O zakwalifikowaniu przez Zarząd kandydata na słuchacza UTW, osoby z listy rezerwowej są informowane listownie, e-mailem lub telefonicznie, z podaniem miejsca i czasu zgłoszenia się w celu dopełnienia formalności.

 
Untitled Document
  © Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa 2023