Untitled Document
   Urząd m.st. Warszawy     Urząd Dzielnicy Bemowo    Urząd Dzielnicy Wola    WAT    Senior
Untitled Document


MENU GŁÓWNE
 
Strona główna
Komunikaty
Kontakt
Wykłady i zajęcia
Władze i organy UTW
Pismo "Nasz wiek"
Rekrutacja
Historia UTW
Galeria zdjęć
Nasze pasje
Akty prawne


ARCHIWUM
 
Pismo "Nasz wiek"
Wykłady i zajęcia
Galeria zdjęć
Wycieczki
Pozostałe

Untitled Document
 
  ZESPÓŁ REDAKCYJNY BIULETYNU "NASZ WIEK"  
 
 
 

Wydawca: Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa, 01-188 Warszawa, ul. Stanisława Staszica 7/9
Redakcja: Jolanta Witkowska, Zofia Abramczyk-Maty
Fotografie: Barbara Makowska Kowalczyk, Zofia Abramczyk-Maty
Łamanie i druk: Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski
Nakład: 300 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów.

e-mail: nasz.wiek@utw.waw.pl

 
     
 
NOWY NUMER BIULETYNU "NASZ WIEK" - nr 24/2020


Archiwalne numery biuletynu "NASZ WIEK"

 
     
 


Untitled Document
  © Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa 2023